Alle registers digitaal!

 

Nooit meer het (aandeelhouders)register kwijt

Het (aandeelhouders)register is de Sleeping Beauty onder de corporate documents van entiteiten. Hoewel essentieel voor ordelijk verloop rondom algemene vergaderingen en als enige bron voor de verbanden tussen aandelentransacties leidt dit Blauwe Boekje meestal een slapend bestaan. Het wordt daardoor makkelijk vergeten en raakt vaak zoek.

 

Als u als bestuurder wordt gevraagd het (aandeelhouders)register te tonen en het blijkt kwijt of achterhaald, moet u het (aandeelhouders)register te laten reconstrueren. Dat kan veel geld kosten, soms wel duizenden euro. U bent dan bovendien hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schade van derden (onbehoorlijke taakvervulling). Daarnaast loopt u kans op een flinke boete (ruim € 20.000) en een gevangenisstraf van maximaal zes maanden (economisch delict).  

AandelenKadaster voor een actueel online (aandeelhouders)register

Het (aandeelhouders)register is in feite het kadaster voor aandelen, lidmaatschappen en participaties. De online omgeving AandelenKadaster is dan ook bedoeld om het voor bestuurders en notarissen makkelijker te maken om het (aandeelhouders)register vanaf het begin digitaal en centraal op te maken, bij te houden en te delen met accountant, bank of belastingadviseur.

 

Voor wie is AandelenKadaster de perfecte oplossing?

Voor (de bestuurders van) B.V.’s, N.V.’s, coöperaties, vennootschappen onder firma, trusts en entiteiten naar het recht van andere landen.
image
Maar wees gerust, Aandelenkadaster.nl wordt beheerd door uw Notaris.
Wellicht heeft u een uitnodiging gekregen voor inzage of activatie:
 
Info voor bestuurders Info voor notarissen Info voor inzagegerechtigden
 
 

Het eerste jaar GRATIS. Lage beheerkosten

Om ons platform een vliegende start te geven, is het abonnement het eerste jaar GRATIS. Deze actie geldt tot en met 31 december 2022. Uw notaris vult en beheert het (aandeelhouders)register voor uw entiteit bij AandelenKadaster.nl. Na het eerste jaar gelden de volgende TARIEVEN. Uw notaris zal voor het eerste (aandeelhouders)register en voor zijn werkzaamheden die tot een mutatie leiden zelf zijn tarief bij u in rekening brengen.