Veilig inloggen met TweeFactorAuthenticatie (2FA)

Waarom TweeFactor Authenticatie (2FA)?

Inloggen bij AandelenKadaster.nl vereist tweefactorautenticatie, beter bekend als 2FA. Dit betekent dat u bij het inloggen behalve een gebruikersnaam en wachtwoord ook een verificatiecode invoert die wordt gegenereerd op een authenticator op uw smartphone. Zo worden uw gegevens goed beschermd en voorkomt u dat kwaadwillenden die beschikken over uw inlognaam en wachtwoord, toegang krijgen tot AandelenKadaster.nl.

In het moderne digitale gegevensverkeer is 2FA niet meer weg te denken. Sommige bedrijven ontwikkelen zelf 2FA-authenticatie-apps, andere maken gebruik van authenticator-apps uit de markt. AandelenKadaster.nl sluit aan op authenticators uit de markt. U kunt een authenticator-app naar eigen keuze downloaden in de IOS-store of de Android-store.

Wat doet een authenticator?

Een authenticator genereert iedere 30 seconden een zescijferige verificatiecode op basis van tijdstip én een (geheime) sleutel. Deze sleutel ontvangt u van AandelenKadaster.nl nadat u uw wachtwoord heeft aangemaakt. U voegt deze sleutel toe aan de authenticator door met uw authenticator de QR code te scannen of de numerieke sleutel over te nemen. Uw authenicator levert dan een zescijferige verificatiecode die u invoert bij het vakje: 'Verificatiecode'.

Steeds als u inlogt bij AandelenKadaster.nl en uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingevuld, haalt u in uw authenticator de verifiatiecode op. Deze voert u in bij AandelenKadaster.nl. AandelenKadaster.nl genereert met de sleutel en tijdstip dezelfde code als de auhtenticator en kan zo een extra controle uitvoeren bij inloggen.

Hoe stelt u 2FA in voor uw register bij AandelenKadaster.nl?

 

image

Voer de volgende stappen uit. Het is belangrijk dit te doen in de volgorde zoals hieronder aangegeven:

Ga naar uw authenticator OF download en installeer een authenticator naar keuze in de IOS- of de Android-store, mocht u deze nog niet hebben. Bijvoorbeeld Google Authenticator (Android), Authenticator voor IOS (IOS) en Microsoft Authenticator (Android en IOS).

  1. U heeft een mail gekregen via uw notaris met "Belangrijk: Uw online aandeelhoudersregister staat klaar" in het onderwerp. Klik op de hyperlink in de mail;
  2. U kunt nu uw (persoonlijk) gegevens aanvullen en vervolgens slaat u deze op;
  3. U krijgt nu weer een mail "Completering inlogprocedure om online registers te downloaden" met daarin een hyperlink. Klik hierop;
  4. Maak uw wachtwoord aan bij AandelenKadaster.nl. Als u het wachtwoord heeft opgeslagen, ziet u in het scherm uw (geheime) sleutel: in QR-code-formaat en als letterreeks;
  5. Voeg de sleutel toe aan uw authenticator: Open hiervoor de authenticator en scan de QR-code. Bij de meeste authenticators kunt u een nieuwe sleutel (ook wel genaamd: token) aanmaken door op de + te klikken. U weet dan zeker dat u een werkende verificatiecode krijgt, omdat u geen typefouten kunt maken. Bij sommige authenticators wordt alvast de labelnaam AandelenKadaster.nl meegegeven voor een betere herkenning. Het alternatief om de sleutel toe te voegen, is de letterreeks handmatig in te voeren. Zorg er dan voor dat u de code exact overneemt. Anders genereert de authenticator een niet-werkende code. Als resultaat van deze stap ziet u op het scherm een zescijferige verificatiecode;
  6. Voer de verificatiecode in bij AandelenKadaster.nl. U heeft nu 2FA succesvol geïnstalleerd en u komt vervolgens meteen terecht op AandelenKadaster.nl waar u uw onine register(s) kunt inzien! Mocht de code die u invoert inmiddels verlopen zijn, haalt u een nieuwe, actuele, verificatiecode op in uw authenticator.
Veilig inloggen bij AandelenKadaster.nl

Als u 2FA eenmaal heeft ingesteld, kunt u steeds inloggen bij AandelenKadaster.nl met gebruikersnaam (e-mailadres), wachtwoord én de verificatiecode van de authenticator.

Nieuw toestel: na verlies, diefstal of vervanging

Tip: Veel authenticators kennen een sleutel-back-up-functionaliteit. Dan kunt u als u met een nieuw toestel en authenticator gaat inloggen, zelf opnieuw synchroniseren met AandelenKadaster.nl. Als u geen back-up-functionaliteit heeft ingesteld, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail. Wij herstellen dan de toegang voor u.