Het KODAK-Moment van het aandeelhoudersregister

Als echte Davids tussen de Goliath-juridische uitgevers hebben twee ervaren oud-notarissen, Dirk de Lange en Luutzen Tamminga het papieren aandeelhoudersregister gedigitaliseerd. Ze hebben een briljante ICT-adviseur in de arm genomen en zijn gaan bouwen. Het papieren aandeelhoudersregister is het allerlaatste analoge bolwerk van het ondernemingsrecht. Ze noemen hun oplossing: Aandelenkadaster.nl. Door Covid en de papierschaarste zijn digitalisering en registratie op afstand actueler dan ooit.     

Hun drijfveren zijn: bestuurders en notarissen tijd, geld en rompslomp besparen. Bijvoorbeeld het heen en weer sturen van het aandeelhoudersregister, ook wel het blauwe papieren boekje genoemd. En ook het waarborgen van één unieke bron die altijd (24/7/365) bereikbaar is. En het voorkomen van fouten in en het kwijt raken van het aandeelhoudersregister. Er zijn er 1 miljoen in omloop, alleen al in Nederland

Dirk en Luutzen zijn gestart met het digitale aandeelhoudersregister omdat ze van vele cliënten de vraag kregen waarom dit ouderwetse blauwe boekje digitaal beschikbaar was. Nu ze het register hebben gedigitaliseerd, lijkt het probleem dat ze hebben opgelost minder urgent. 

Het blijkt dat de meeste bestuurders van vennootschappen onbekend zijn met het feit dat ze een economisch delict begaan als ze het register kwijt zijn. En dat het tot hoofdelijke en onbeperkte aansprakelijkheid voor de schade kan leiden. Dit alles naast het discomfort van het heen en weer sturen van het papieren boekje en de kosten als er een vervangend register moet worden gemaakt omdat het boekje zoek geraakt is.

Ze kennen het inzicht van wetenschapper en X-Prize initiator Peter Diamandis. Diamandis stelt dat exponentiële groei en succes van innovatieve producten onvermijdelijk worden voorafgegaan door een deceptieve fase. Daar zitten ze onmiskenbaar in. 

Er is nog weinig concurrentie. Eén grote uitgever is twee jaar geleden zelfs gestopt met het aanbieden van een digitaal aandeelhoudersregister. Naar eigen zeggen omdat hun papieren versie niet te verslaan lijkt. Dirk en Luutzen zien de parallel:  KODAK negeerde in de hoogtijdagen van de analoge fotografie ook de in eigen huis ontwikkelde digitale camera. Eén andere grote uitgever zet sinds begin dit jaar stappen en heeft een startup overgenomen die een digitaal aandeelhoudersregister aan het ontwikkelen is. 

De deceptieve fase gaat ook weer voorbij. Langzaam aan komen er steeds meer positieve reacties van notarissen en bestuurders die ermee werken en inzien dat digitalisering ook echt een verbetering is. 

Gezien de sneltreinvaart waarmee digitale ontwikkelingen op ons af komen, is het niet de vraag óf het papieren boekje verdwijnt, maar wannéér. Het is ondenkbaar dat we over 20 jaar nog steeds aandelen met de pen of typmachine registreren in papieren blauwe boekjes. 

Het vullen en het beheer van AandelenKadaster is gebaseerd op het concept van het Kadaster voor onroerende zaken. Dat werd een gigantisch succes door de innige samenwerking tussen notariaat en een centraal register.

De overheid draalt met de invoering van een Centraal AandeelHoudersRegister (CAHR). Zeker onder druk van de steeds sterker wordende anti-money-laundering-beweging en de hang naar business transparantie zal het CAHR er een keer komen. Dan kan de overheid meeliften op 10 jaar ontwikkelingsvoorsprong van AandelenKadaster.nl. Het lijkt zo eenvoudig: een digitaal register, maar uiteindelijk is het een supercomplexe database, omdat er bijna oneindig veel varianten zijn, die allemaal tegelijk kunnen opspelen.

Dirk en Luutzen gaan onverstoorbaar door. Ze hebben eerder ook PraktijkGenerator.nl ontwikkeld, naar eigen zeggen met bijna 35% marktaandeel de marktleider (modellen en opleiding voor het notariaat).

Het digitale aandeelhoudersregister leent zich uitstekend voor internationale expansie. 

Quote van Dirk en Luutzen: Als notarissen en bestuurders echt van hun aandelen houden, houden ze hun aandelen in AandelenKadaster.nl.