Specificaties Digitaal Aandeelhoudersregister

Specificaties CAHR als dat tevens het Boek 2 BW register moet omvatten

Must have:

 1. Opzetten gestructureerde database die communiceert met CDR en met de inhoud van de ongestructureerde akten
 2. Waarborging dat er maar één versie van het digitale register kan bestaan
 3. Beveiliging: 2fa inlog
 4. Compliance met artikel 2:194 en verder BW:
  1. Namen aandeelhouders
  2. Adressen aandeelhouders
  3. Datum verkrijging aandelen
  4. Datum erkenning/betekening
  5. Soort en aanduiding
  6. Het op ieder aandeel gestorte bedrag
  7. 2:192 BW afwijkingen te kunnen verwerken
  8. Namen pandhouders/vruchtgebruikers
  9. Adressen pandhouders/vruchtgebruikers
  10. Datum verkrijging beperkte recht
  11. Datum erkenning/betekening beperkte recht
  12. Welke aan de aandelen verbonden rechten komen pandhouders/vruchtgebruikers toe
  13. Namen certificaathouders met vergaderrecht
  14. Adressen certificaathouders
  15. Datum waarop vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden
  16. Datum erkenning/betekening vergaderrecht
  17. Verleend ontslag van aansprakelijkheid niet gedane stortingen
 5. Beheerder, medewerkers van beheerder etc
 6. Statutenwijzigingstool, i.v.m. de soorten aandelen en conversie op geplaatst kapitaalniveau
 7. Statutenwijzigingstool, waarmee naamswijzigingen en wijziging vestigingsplaats kunnen worden verwerkt
 8. Tool om uitgifte en levering te verwerken
 9. Tool om conversie van geplaatste aandelen van één soort in aandelen van een andere soort te verwerken
 10. Tool om nummering van aandelen bij te houden en te controleren
 11. Tool om intrekking van aandelen te verwerken
 12. Tool om (beperkte) rechten op aandelen te vestigen, muteren, vervreemden en te kunnen cancellen
 13. Tool om stortingen op aandelen te kunnen verwerken
 14. Tool om samenvoegingen van aandelen (reverse stock-split) te kunnen verwerken
 15. Tool om stemrechtloos/winstrechtloosaandeel te kunnen onderscheiden
 16. Tool om Certificaten met vergaderrecht te kunnen inschrijven en overdracht van die certificaten te kunnen verwerken
 17. Tool om pandrecht en vruchtgebruik met vergaderrecht te kunnen inschrijven
 18. Tool om bijzonderheden of afwijkingen te kunnen registreren
 19. Tool om wettelijk pandrecht te kunnen inschrijven
 20. Bevoegdheden: toegang, toegang verlenen, inzien, muteren, delen en weer in te trekken
 21. Back-up en multi facility back ups
 22. AVG-proof
 23. Patriot Act proof
 24. Geheimhouding
 25. Protocol datalek
 26. Betaalmodules: iDeal, Sepa en op factuur
 27. Helpdesk en ticket systeem
 28. FAQ
 29. Versiebeheer van de database en de engine

 

Nice to have:

 1. Uittreksels: per rechthebbende, niet volgestorte aandelen etc.
 2. Tool om aan elke transactie een naam van een notaris, vestigingsplaats en passeerdatum te kunnen koppelen
 3. ENG/NL-taligheid
 4. Documenten uploadmodule
 5. Documentenkoppelmodule
 6. Ondertekenmodule voor bestuurders om mutaties te accorderen
 7. Tool om ervoor te zorgen dat je niet boven het maatschappelijke kapitaal mag uitgeven
 8. Tool om in de transactiehistorie te kunnen kijken en te kunnen terugbladeren
 9. Tool om de invoer van vennootschappen met een grote transactiehistorie te faciliteren